torstai 9. toukokuuta 2019

Kemian materiaalit

Kemian luentomateraalit ja tehtäväpaperit löytyvät seuraavasta drivesta:

https://drive.google.com/drive/folders/1m32-REuWd4oEX-oEt4wuGCVjSK7SvUES?usp=sharing


Kurssiaikataulu:

Torstai 9.5:
Moduuli 1: Aineen säilymisen laki
- Ainemäärä ja moolimassa
- Reaktioyhtälöt ja niiden käsittely
- Aineen pitoisuuden määrittäminen eri faaseissa

Perjantai 10.5:
Moduuli 2: Atomien elektronirakenteet
- Kvanttiluvut ja orbitaalit
- Elektronien jakautuminen orbitaaleille
- Atomien koko
Moduuli 3: Atomien vuorovaikutus
- Kemialliset sidokset (Vahvat ja heikot)
- Elektronegatiivisuus
- Dipolit

Maanantai 13.5:
Moduuli 4: Kovalenttiset sidokset
- Orgaanisten molekyylien rakennekaavat
- Molekyyliorbitaalit ja hybridisaatio
Moduuli 5: Ionien kemia
- Ionisaatioenergia ja elektroniaffiniteetti
- Suolat ja liuokset

Tiistai 14.5:
Moduuli 6: Kemiallinen tasapaino
- Hyvin pitkälti mitä otsikossakin lukee
Moduuli 7: Protolyysireaktiot
- Hapot ja emäkset, pH
- Happo- ja emäsvakiot
- Puskuriliuokset

Keskiviikko 15.5:
Moduuli 8: Hapetus- ja pelkistysreaktiot
- Hapetusluvut
- Metallien jännitesarja
- Sähkökemia
Moduuli 9: Termokemia ja palamisreaktiot
- Entalpia ja lämmönsiirrot
- Palamisreaktiot
- Reaktioiden spontaanisuus

Torstai 16.5:
Moduuli 10: Isomeria
- Rakenneisomeerit
- Funktioisomeerit
Moduuli 11: Orgaanisen kemian reaktiot
- Hapetus- ja pelkistysreaktiot
- Substituutioreaktiot
- Additio- ja eliminaatioreaktiot
- Kondensaatio- ja hydrolyysireaktiot

Perjantai 17.5:
Simuloitu pääsykoe.

Maanantai 20.5:
- Kokeen läpikäynti
- Kertausta
- Vanhojen pääsykokeiden ratkomista

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti