keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Matematiikka, luento 13

Kerrataan asioita ja käydään läpi vuoden 2013 valintakoettta.

Tehtävinä vuoden 2015 valintakoe (ks. teoriakirjan lopusta tehtävät).

Matematiikka, luento 12

Käytiin läpi simuloidun kokeen mallivastauksia.

Harjoituksissa tehtävinä vuoden 2014 valintakoe. Löytyy teoriakirjan lopusta.
 

Matematiikka, luento 11

Luennolla 11 käytiin läpi luku 12 kirjasta.

Esiteltiin lyhyesti epäsuora ja suora todistus. Käytiin verrannollisuutta läpi ja kerrattiin trigonometriaa.

Tehtävät:
KT
3 E
9 E
11 K

HT
1 V
2 K
5 K
6 K
8 K
10 V

Kaikki nämä luvusta 12.
 

Fysiikka, luento 13

Torstai 26.5.

Viimeisellä luennolla tarkastellaan vetyatomin energiatasoja. Simuloidun pääsykokeeen vastaukset on julkaistu fysiikan materiaalien pilvessä. Materiaali on luettavissa pilvestä valintakokeeseen asti.

 • Bohrin atomimalli
 • Sallitut radat Bohrin mallissa
 • Energiatasot Bohrin mallissa
 • Siirtymät energiatasojen välillä
 • Lymanin sarja, Balmerin sarja, Paschenin sarja
Kotitehtäväksi tulee harjoitella aineistotehtävää. Lisäksi suosittelen tekemään tehtäviä, joita kurssin aikana ei ehditty tehdä. Esimerkiksi modernista fysiikasta on tekemättä 8.8 - 8.11 ja 8.15 - 8.18.
Harjoitukset
Perustehtävät: 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.31, 8.32, 8.33
Haastavat: 8.36, 8.37, 8.39
Aineistotehtävän harjoittelu (kotona): (2013) 9.3, 9.4, (2014) 9.5, 9.6 Materiaali löytyy DIA:n arkistosta.

Onnea valintakokeeseen!

tiistai 24. toukokuuta 2016

Fysiikka, luento 12

Keskiviikko 25.5.
Käsitellään ydinfysiikkaa.
  • Ytimen rakenne
  • Sidosenergia
  • Sidososuus
  • Alfahajoaminen
  • Beetahajoaminen
  • Hajoamislaki
  • Aktiivisuus
  • Ydinreaktiot

  Harjoitukset
  Perustehtävät: 8.23, 8.24, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30
  Haastavat: 8.34, 8.35, 8.40
  Kotitehtävät: 8.25, 8.26

  perjantai 20. toukokuuta 2016

  Fysiikka, luento 11

  Maanantai 23.5.
  • Planckin laki
  • Aaltohiukkasdualismi
  • Fotonin energia ja liikemäärä
  • De Broglien aallot
  • Valosähköinen ilmiö (fotonin absorptio)
  • Comptonin sironta (fotonin sironta)
  • Braggin laki
  • Kirjan tehtävät 8.12 ja 8.14
  Harjoituksissa on aiheena Planckin laki, de Broglien aallot ja valosähköinen ilmiö. Lisäksi tehdään edelleen virtapiiritehtäviä.

  Harjoitustehtävät
  Perustehtävät: 8.1, 8.2, 8.4, 6.16, 6.18, 6.21, 6.22
  Haastavat: 8.6, 8.13, 6.23
  Kotitehtävät: 8.3, 8.5, 8.7

  Simuloidut pääsykokeet

  Hei,

  Simuloitujen kokeiden ajankohta on ilmeisesti aiheuttanut pientä sekaannusta. Kokeet pidetään siis aikataulun mukaisesti tiistaina 24.5 klo 08.00-16.00. Matematiikan koe aloitettaan jo tasan kello 08.00 ja fysiikan koe aloitetaan kello 12.00. Tällöin saadaan koe aika pidettynä samana kuin pääsykokeissa ja lounastaulle jää riittävästi aikaa.

  Tsemppiä lukemiseen!
  Tietopoli

  torstai 19. toukokuuta 2016

  Fysiikka, luento 10

  Aiheena on sähködynamiikka.
  • Sähkövirta
  • Resistanssi ja Ohmin laki
  • Jännitelähteen malli
  • Virtalähteen malli
  • Sähköteho
  • Kirchhoffin lait
  • Diodi


  Harjoitustehtävät
  Perustehtävät: 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.11, 6.13, 6.15
  Haastavat: 5.17, 5.18, 5.20
  Kotitehtävät: 6.3, 6.4, 6.8, 5.12, 5.14, 5.15

  Kotitehtäviä on nyt enemmän kuin tavallisesti. Nämä tehtävät (plus maanantain kotitehtävät) on tarkoitus tehdä välillä pe 20.5. - ti 24.5., eli aikaa on siis myös enemmän kuin tavallisesti.

  keskiviikko 18. toukokuuta 2016

  Fysiikka, luento 9

  Torstai 19.5.
  Jatketaan sähköstatiikkaa.
  • Hiukkanen sähkökentässä
  • Kondensaattori ja kapasitanssi
  • Kondensaattorin energia
  • Kondensaattorit rinnan
  • Kondensaattorit sarjassa

  Harjoitukset

  Perustehtävät: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11
  Haastavat: 5.6, 5.7, 5.16
  Kotitehtävät: 5.8, 5.9

  tiistai 17. toukokuuta 2016

  Fysiikka, luento 8

  Keskiviikko 18.5.
  Siirrytään sähköstatiikkaan. Keskusteltiin vielä lämpöopin pääsäännöistä ja systeemin tekemästä työstä. Tehtävät käsittelevät vielä lämpöoppia.

  • Lämpöopin toinen pääsääntö
  • Sähkövaraus
  • Coulombin voima
  • Sähkökenttä
  • Coulombin kenttä
  • Homogeeninen sähkökenttä
  • Potentiaali ja jännite

  Harjoitukset

  Perustehtävät: 3.28, 3.29, 3.30, 3.43
  Haastavat: 3.39, 3.42, 3.45, 3.46
  Kotitehtävät: 3.26, 3.27

  maanantai 16. toukokuuta 2016

  Fysiikka, luento 7

  Tiistai 16.5.

  • Kaasuseokset ja osapaineet
  • Paineen tekemä työ
  • Lämpömäärä
  • Lämpökapasiteetti
  • Ominaislämpökapasiteetti

  Harjoitustehtävät

  Perustehtävät: 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.23
  Haastavat: 3.19, 3.20, 3.21
  Kotitehtävät: 3.15, 3.22

  Fysiikka, luento 6

  Maanantai 16.5.

  • Paine
  • Hydrostaattinen paine
  • Arkhimedeen laki
  • Lämpölaajeneminen (pituus, pinta-ala, tilavuus)
  • Ideaalikaasun tilanyhtälö
  Lisäksi käsiteltiin tehtävää 2.16. Malliratkaisussa on virheitä, ja alkuarvot ovat huonot.

  Harjoitukset

  Perustehtävät: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11
  Haastavat: 3.9, 3.10
  Kotitehtävät: 3.3, 3.12

  perjantai 13. toukokuuta 2016

  Fysiikka, luento 5

  Perjantai 13.5.

  Torstaina käsiteltiin työn ja energian osalta momentin tekemä työ ja momentin teho (sekä voiman tekemä työ ja voiman teho).

  • Etenemisen ja pyörimisen liike-energia
  • Gravitaation potentiaalienergia maanpinnan lähellä (mgh)
  • Gravitaation potentiaalienergia yleisesti
  • Mekaniikan energiaperiaate
  Maanantaina siirrytään lämpöoppiin.

  Harjoitustehtävät

  Perustehtävät: 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16
  Haastavat: 2.17, 2.19
  Kotitehtävät: 2.20

  HUOM.  Tehtävän 2.16 malliratkaisussa on virhe. Tukivoiman suunta on todellisuudessa alaspäin. Lisäksi alkuarvot ovat huonot, vastaus ei varsinaisesti ole määritelty. Mäki ei ole tarpeeksi korkea.

  torstai 12. toukokuuta 2016

  Matematiikka, luento 10

  Matematiikka, luento 9

  Matematiikka, luento 8

  Matematiikka, luento 7

  Matematiikka, luento 6

  Matematiikka, luento 5

  Matematiikka, luento 4

  Matematiikka, luento 3

  Matematiikka, luento 2

  Luennoilla käytetyt kalvot.

  Matematiikka, luento 1

  Käytiin luku 2 läpi.
  Esiteltiin käytännön järjestelyt
  Tärkeinä asioina:
  1. Kolmion kulmien summa on 180 astetta.
  2. Kolmioon liittyy kolme keskeistä tulosta: Pythagoraan lause, sinilause ja kosinilause. Huomaa, että Pythagoraan lause on kosinilauseen yksi erikoistapaus (alpha = 90 astetta)
  3. Jos kaksi kolmiota ovat yhteneviä, ne ovat täysin samanlaisia. Jos kaksi kolmiota ovat yhdenmuotoisia, niin silloin toinen on suurennos toisesta. Tästä seuraa, että toisen kolmion kahden sivun suhde on sama kuin toisen kolmion vastaavien.
  4. Ympyrä: Tästä on syytä tietää kaikki olennaiset luvun 2.2. alussa olevat kaavat.
  5. Pallo: Pallon tilavuus ja vaipan pinta-ala on syytä tietää.
  6. Luvusta esiteltiin lyhyesti muut avaruuskappaleet ja tasokuviot. Ne eivät ole kuitenkaan niin keskeisiä kuin ympyrä, pallo ja kolmio.
  Tehtävät (kaikki luvusta 2):
  Luennoilla: 8, 25 ja 13
  Harjoitustehtävät löytyvät oheisilta kalvoilta.
  Kirjain tehtävän perässä kerto vaikeusasteen: H = Helppo, K = keskivaikea, V = vaikea ja E= erittäin vaikea.

  keskiviikko 11. toukokuuta 2016

  Fysiikka, luento 4

  Torstai 12.5.

  • Statiikan tehtävän ratkaiseminen
  • Massakeskipisteen paika määrittäminen
  • Pyörimismäärä
  • Momentin tekemä työ
  • Momentin teho


  Harjoitustehtävät
  Perustehtävät: 1.27, 1.28, 1.29, 1.32, 1.33
  Haastavat: 1.36, 1.57
  Kotitehtävät: 1.34

  Fysiikka, luento 3

  Keskiviikko 11.5.
  • momentti
  • hitausmomentti
  • pyörimisen perusyhtälö


  Harjoitustehtävät
  Perustehtävät: 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25
  Kotitehtävät: 1.26

  maanantai 9. toukokuuta 2016

  Fysiikka, luento 2


  Tiistai 10.5.

  • Heittoliike (ratakäyrä, maahantulokulma)
  • Ympyräliikkeen kinematiikka
  • kiertokulma (vrt. paikka)
  • kulmanopeus (vrt. nopeus)
  • kulmakiihtyvyys (vrt. kiihtyvyys)
  • tasainen ympyräliike (kulmanopeus vakio)
  • tasaisesti muuttuva ympyräliike (kulmakiihtyvyys vakio)
  • tangentiaalikiihtyvyys ja normaalikiihtyvyys 
  Harjoitustehtävät

  Perustehtävät: 1.19, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.9
  Haastavat: 1.18, 1.14
  Kotitehtävät: 1.17

  Fysiikka, luento 1

  Tehokurssin ensimmäisen fysiikan luennon aiheet ja maanantain tehtävät.

  • paikka
  • siirtymä ja kuljettu matka
  • keskinopeus
  • hetkellinen nopeus eli nopeus (paikan derivaattana)
  • kaksiulotteinen liike, nopeus vektorisuureena ja nopeuden x- ja y-komponenttien laskeminen
  • kiihtyvyys (nopeuden derivaattana)
  • tasaisesti muuttuva suoraviivainen liike (nopeus ja paikka)
  • putoamisliike
  Tässä on linkki pilveen, josta löytyy fysiikan jaettavat materiaalit.
  https://drive.google.com/open?id=0B4RuF-p1CTOWTjN1bE1qUS1YU2c

  Harjoitustehtävät
  Perustehtävät: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11
  Haastavat: 1.6, 1.8
  Kotitehtävät: 1.7