perjantai 25. toukokuuta 2018

Kemian luento 7

Viimeisellä Tehokurssin kemian luennolla käsiteltiin niukkaliukoisten suolojen reaktioita ja heterogeenistä tasapainoa. Lisäksi käytiin läpi simuloitu valintakoe.


maanantai 21. toukokuuta 2018

Matematiikka, luennot 12 ja 13

Ti 22.5.
Simuloidun valintakokeen läpikäynti
Harjoitukset:
Valintakokeet 2017, 2016: 1, 3, 5

Ke 23.5.
Kertaus
 • Vektorit, tehtävät 3.19, 3.30 ja 3.39
 • Integraali, tehtävät 9.8, 9.28 ja 9.57
Harjoitukset:
Valintakokeet 2015, 2016: 2, 4, 6

Matematiikka, luento 11

Ma 21.5.

Taulumuistiinpanot
 • Suora todistus
 • Epäsuora todistus
 • Verrannollisuus
Harjoitukset, luku 12
1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 9

perjantai 18. toukokuuta 2018

Fysiikka, luento 13

Ke 23.5.
 • Bohrin atomimalli
 • Vetyatomin energiatasot
 • Emissio- ja absorptiospektrit
Harjoitukset
Perustehtävät: 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.29, 8.32
Vaikeat: 8.38, 8.39, 8.40, 8.15, 8.17

Fysiikka, luento 12

Ti 22.5.
 • Massakato ja massan ja energian ekvivalenssi
 • Ydinreaktiot ja reaktion energiatase
 • Radioaktiivinen hajoaminen
 • Hajoamislaki
Harjoitukset
Perustehtävät: 8.23, 8.24, 8.25, 8.27, 8.28, 8.31
Vaikeat: 8.34, 8.35, 8.36, 8.37
Koti: 8.26

Fysiikka, luento 11

Ma 21.5.
 • Kondensaattorin energia
 • Impedanssi ja impedanssikolmio
 • LC-piiri
 • RLC-piiri
 • RC-piiri
Harjoitukset
Perustehtävät: 7.23, 7.24, 7.26
Vaikeat: 7.14, 7.27, 7.28, 7.29, 8.14
Kotitehtävät: 7.25

Kemian luento 6

Tänään käytiin aikataulusta poiketen läpi happo-emäskemiaa. Maanantaina, viimeisellä kurssikerralla, luvassa niukkaliuokoisten suolojen kemiaa. Silloin käydään huolella läpi myös torstain tentin ratkaisut.


keskiviikko 16. toukokuuta 2018

Matematiikka, luennot 9-10

Luento 9
Luennon esimerkkitehtävät olivat joukosta
10.26,
10.19
10.32
10.22
Vain osa näistä käsiteltiin itse luennolla.

Luento 10

Tämän luennon esimerkkitehtävät ovat joukosta
9.36
9.39
9.32
9.47
Samoin tässäkin vain osa näistä käsiteltiin itse luennolla.

Fysiikka, luento 10

To 17.5.
Käsitellään kvanttimekaniikkaa. Vaihtovirtapiirit siirtyvät ensi viikolle.
 • Fotonin energia ja liikemäärä
 • Aaltohiukkasdualismi
 • Broglien lait
 • Planckin laki
 • Valosähköinen ilmiö
 • Comptonin sironta
Harjoitukset:
Perustehtävät: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.16
Vaikeat: 8.13, 8.18
Koti: Valintakoetehtävät 15:4, 16:1, 16:3, 17:4

tiistai 15. toukokuuta 2018

Kemian luento 5

Tämän päivän luennolla käytiin läpi tasapainoreaktioihin ja tasapainovakioihin liittyviä laskutyyppejä. Torstaina luvassa simuloitu pääsykoe (klo 12.45-15.45) ja perjantaina jatketaan happo-emäsreaktioiden parissa.

Matematiikka, luento 8

Luentokalvot

Luennolla käydään läpi joku määrä näistä tehtävistä esimerkkeina:
8.49, 8.52, 8.26, 8.39

maanantai 14. toukokuuta 2018

Fysiikka, luento 9

Ke 16.5.
 • Magneettivuo
 • Induktiolaki
 • Lenzin laki
 • Käämin jännite
 • Käämin energia
Harjoitukset:
Perustehtävät: 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.9
Vaikeat: 7.12, 7.13, 7.21, 7.22
Koti: 7.8, 7.11

perjantai 11. toukokuuta 2018

Fysiikka, luento 8

Ti 15.5.
 • Magneettivuon tiheys
 • Varaus magneettikentässä
 • Magneettinen voima
 • Virtajohtimen magneettikenttä
Tehtäviä on kursseista 7 ja 2.
Harjoitukset
Perustehtävät: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7
Vaikeat: 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40
Kotitehtävät: 7.6

Fysiikka, luento 7

Ma 14.5.
 • Sisäenergia
 • Lämpöopin ensimmäinen pääsääntö
 • Tilakaaviot ja erilaiset prosessit
 • Carnot-prosessi
 • Lämpöopin toinen pääsääntö
 • Hyötysuhde, ideaalisen lämpövoimakoneen hyötysuhde
Harjoitukset
Perustehtävät: 3.22, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.43
Vaikeat: 3.31, 3.44, 3.45, 3.46
Kotitehtävät: 3.23, 3.25

Kemian luento 4

Neljännellä luennolla keskityttiin sähkökemiaan, eli hapetus-pelkistysreaktioihin. Käytiin läpi reaktioyhtälön tasapainottaminen hapetuslukujen avulla, normaalipotentiaaleihin liittyvät laskutyypit sekä galvaaninen kenno ja elektrolysi.


Kemian luento 3

Kolmannella luennolla keskityttiin orgaaniseen kemiaan ja siihen liityviin tehtävätyyppeihin. Käytiin läpi orgaaniset yhdisteryhmät sekä yleisimmät orgaaniset reaktiotyypit. Lisäksi puhuttiin isomeriasta.

Lisäksi pieni muutos kurssiaikatauluun. Pidetään simuloitu pääsykoe sittenkin jo torstaina 17.5. eikä perjantaina 18.5.

Kemian luento 2

Toisella luennolla käytiin läpi reaktioyhtälöihin liittyviä käsitteitä ja tehtävätyyppejä. Käytiin läpi reaktioyhtälön tasapainottaminen, stoikiometriaan liittyvät laskutehtävät sekä reaktiolämpöön eli entalpiaan liittyviä seikkoja.


Kemian luento 1

Ensimmäisellä luennolla käsiteltiin kemian laskutehtävissä tarvittavia kemian olennaisia peruskäsitteitä, kuten mooli, moolimassa ja massa- ja tilavuusprosentti.


keskiviikko 9. toukokuuta 2018

Fysiikka, luento 6

Pe 11.5.
 • Ideaalikaasun tilanyhtälö
 • Ainemäärä
 • Absoluuttinen lämpötila
 • Kaasuseokset ja osapaineet
 • Paineen tekemä työ
 • Lämpö
 • Lämpökapasiteetti ja ominaislämpökapasiteetti
 • Ominaissulamislämpö ja ominaishöyrystymislämpö
 • Mekaniikasta pakonopeus
Harjoitukset
Perustehtävät: 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18
Vaikeat tehtävät: 3.19, 3.20, 3.21
Kotitehtävät: 3.12, 3.15

Fysiikka, luento 5

Ke 9.5.
 • Vapaan kappaleen pyörimismäärän säilyminen
 • Silmukkatehtävä
 • Jojon mekaaninen energia
Aloitettiin lämpöopin kertaaminen.
 • Paine
 • Tiheys
 • Hydrostaattinen paine
 • Ulkoinen paine ja ylipaine
 • Noste ja Arkhimedeen laki
 • Kiinteiden aineiden lämpölaajeneminen
Harjoitukset
Perustehtävät: 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
Vaikeat tehtävät: 3.9, 3.10
Kotitehtävät: 3.3, 3.4

maanantai 7. toukokuuta 2018

Fysiikka, luento 4

Ti 8.5.

 • Pyörimismäärä
 • Momentin tekemä työ
 • Pyörimisenergia
 • Gravitaation potentiaalienergia
Harjoitukset
Perustehtävät: 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16
Vaikeat: 1.57, 1.64, 2.17, 2.20
Kotitehtävät: 2.15

lauantai 5. toukokuuta 2018

Matematiikka, luennot 2-7

Matematiikka, luento 1

Käytiin luku 2 läpi.
Esiteltiin käytännön järjestelyt (huomaa, että tässä on linkki)
Tärkeinä asioina:
 1. Kolmion kulmien summa on 180 astetta.
 2. Kolmioon liittyy kolme keskeistä tulosta: Pythagoraan lause, sinilause ja kosinilause. Huomaa, että Pythagoraan lause on kosinilauseen yksi erikoistapaus (alpha = 90 astetta)
 3. Jos kaksi kolmiota ovat yhteneviä, ne ovat täysin samanlaisia. Jos kaksi kolmiota ovat yhdenmuotoisia, niin silloin toinen on suurennos toisesta. Tästä seuraa, että toisen kolmion kahden sivun suhde on sama kuin toisen kolmion vastaavien.
 4. Ympyrä: Tästä on syytä tietää kaikki olennaiset luvun 2.2. alussa olevat kaavat. Näistä tärkeimmät ovat kehän pituus ja pinta-ala. Muut kaavat seuraavat intuitiivisesti näistä.
 5. Pallo: Pallon tilavuus ja vaipan pinta-ala on syytä tietää.
 6. Luvusta 2 esiteltiin lyhyesti myös muut avaruuskappaleet ja tasokuviot. Ne eivät ole kuitenkaan niin keskeisiä kuin ympyrä, pallo ja kolmio.
Tehtävät (kaikki luvusta 2):
Luennoilla: 8, 25
Harjoitustehtävät löytyvät oheisilta kalvoilta.
Kirjain tehtävän perässä kerto vaikeusasteen: H = Helppo, K = keskivaikea, V = vaikea ja E= erittäin vaikea.

perjantai 4. toukokuuta 2018

Fysiikka, luento 3

Ma 7.5

 • Newtonin gravitaatiolaki
 • Momentti ja hitausmomentti
 • Pyörimisen liikeyhtälö
 • Etenemisen ja pyörimisen tasapainoehdot
 • Statiikan tehtävän ratkaiseminen
Harjoitukset
Perustehtävät: 1.25, 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34
Vaikeat: 1.36, 1.37
Kotitehtävät: 1.32

keskiviikko 2. toukokuuta 2018

Laskuharjoitusten ryhmäjakoFysiikka, luento 2

Pe 4.5

 • Heittoliike
 • Ympyräliikkeen kinematiikka
 • Kiertokulma, kulmanopeus, kulmakiihtyvyys
 • normaalikiihtyvyys ja tangentiaalikiihtyvyys
Linkki tuntimuistiinpanoihin
Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22
Vaikeat: 1.18
Kotitehtävät: 1.16, 1.19

Fysiikka, luento 1

To 3.5.2018
Tehokurssin ensimmäisen fysiikan luennon aiheet ja tehtävät. Tervetuloa kurssille!
 • paikka
 • siirtymä ja kuljettu matka
 • keskinopeus
 • hetkellinen nopeus eli nopeus (paikan derivaattana)
 • kaksiulotteinen liike, nopeus vektorisuureena ja nopeuden x- ja y-komponenttien laskeminen
 • kiihtyvyys (nopeuden derivaattana)
 • tasaisesti muuttuva suoraviivainen liike (nopeus ja paikka)
 • putoamisliike


Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
Kotitehtävät: 1.3, 1.5