torstai 23. toukokuuta 2019

tiistai 21. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 12

Ke 22.5.
 • Ytimen rakenne
 • Massakato ja sidosenergia
 • Radioaktiivisuus ja hajoamislaki
Harjoitukset
Helpot: 8.23, 8.25, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33
Vaikeat: 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40

maanantai 20. toukokuuta 2019

Matematiikka luento 10-11

Matematiikan luennolla 10 tarkisteltiin simuloidun kokeen oikeita vastauksia.

Luento 11

Fysiikka, luento 11

Ti 21.5.
 • Planckin laki
 • De Broglien lait
 • Valosähköinen ilmiö
Harjoitukset
Helpot: 8.1, 8.5, 8.8, 8.10, 8.11, 8.16
Vaikeat: 8.13, 8.14, 8.17, 8.18
Kotitehtävät: 8.2, 8.3, 8.7

torstai 16. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 10

Ma 20.5.
 • Induktiolaki
 • Lenzin laki
 • Generaattori ja vaihtovirta
Harjoitukset
Helpot: 7.17, 7.18, 7.20, 7.26, 5.8
Vaikeat: 7.21, 7.22, 5.17
Kotitehtävät: 7.16

keskiviikko 15. toukokuuta 2019

Matematiikka, luento 9

Fysiikka, luento 9

To 16.5.
 • Magneettinen voima
 • Magneettivuon tiheys
 • Varaus magneettikentässä
 • Virtajohtimen magneettikenttä
 • Virtajohdin magneettikentässä
Harjoitukset
Helpot: 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10
Vaikeat: 7.12, 7.14
Kotitehtävät: 7.1, 7.6

tiistai 14. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 8

Ke 15.5.
 • Sähkövirta
 • Ohmin laki
 • Sähköteho
 • Kirchhoffin lait
Harjoitukset
Helpot: 6.7, 6.8, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19, 6.22
Vaikeat: 6.9, 6.23
Koti: 6.2, 6.12

maanantai 13. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 7

Ti 14.5.
 • Sähkökenttä
 • Sähköinen voima
 • Pistevarauksen kenttä
 • Potentiaali
 • Jännite
 • Hiukkanen sähkökentässä
 • Kondensaattori ja kapasitanssi
 • Kondensaattorien kytkennät
Harjoitukset
Helpot: 5.3, 5.5, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15
Vaikeat: 5.6, 5.16, 5.19, 5.20
Kotitehtävät: 5.4, 5.9

lauantai 11. toukokuuta 2019

Matematiikka, luennot 6-8

Matematiikka, luennot 2-5

Matematiikka, luento 1

Käytiin luku 2 läpi.
Esiteltiin käytännön järjestelyt (huomaa, että tässä on linkki)
Tärkeinä asioina:
 1. Kolmion kulmien summa on 180 astetta.
 2. Kolmioon liittyy kolme keskeistä tulosta: Pythagoraan lause, sinilause ja kosinilause. Huomaa, että Pythagoraan lause on kosinilauseen yksi erikoistapaus (alpha = 90 astetta)
 3. Jos kaksi kolmiota ovat yhteneviä, ne ovat täysin samanlaisia. Jos kaksi kolmiota ovat yhdenmuotoisia, niin silloin toinen on suurennos toisesta. Tästä seuraa, että toisen kolmion kahden sivun suhde on sama kuin toisen kolmion vastaavien.
 4. Ympyrä: Tästä on syytä tietää kaikki olennaiset luvun 2.2. alussa olevat kaavat. Näistä tärkeimmät ovat kehän pituus ja pinta-ala. Muut kaavat seuraavat intuitiivisesti näistä.
 5. Pallo: Pallon tilavuus ja vaipan pinta-ala on syytä tietää.
 6. Luvusta 2 esiteltiin lyhyesti myös muut avaruuskappaleet ja tasokuviot. Ne eivät ole kuitenkaan niin keskeisiä kuin ympyrä, pallo ja kolmio.
Tehtävät (kaikki luvusta 2):
Luennoilla: 8, 25
Harjoitustehtävät löytyvät oheisilta kalvoilta.
Kirjain tehtävän perässä kerto vaikeusasteen: H = Helppo, K = keskivaikea, V = vaikea (ja E= erittäin vaikea, näitä tehtäviä ei käytetä kurssilla).

perjantai 10. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 6

Ma 13.5.
 • Heijastuminen
 • Taittuminen
 • Taitekerroin
Harjoitukset
Helpot: 4.13, 4.18, 4.19, 4.22, 4.23, 4.26, 4.7
Vaikeat: 4.27, 4.30, 4.33
Kotitehtävät:  4.11, 4.15

torstai 9. toukokuuta 2019

Kemian materiaalit

Kemian luentomateraalit ja tehtäväpaperit löytyvät seuraavasta drivesta:

https://drive.google.com/drive/folders/1m32-REuWd4oEX-oEt4wuGCVjSK7SvUES?usp=sharing


Kurssiaikataulu:

Torstai 9.5:
Moduuli 1: Aineen säilymisen laki
- Ainemäärä ja moolimassa
- Reaktioyhtälöt ja niiden käsittely
- Aineen pitoisuuden määrittäminen eri faaseissa

Perjantai 10.5:
Moduuli 2: Atomien elektronirakenteet
- Kvanttiluvut ja orbitaalit
- Elektronien jakautuminen orbitaaleille
- Atomien koko
Moduuli 3: Atomien vuorovaikutus
- Kemialliset sidokset (Vahvat ja heikot)
- Elektronegatiivisuus
- Dipolit

Maanantai 13.5:
Moduuli 4: Kovalenttiset sidokset
- Orgaanisten molekyylien rakennekaavat
- Molekyyliorbitaalit ja hybridisaatio
Moduuli 5: Ionien kemia
- Ionisaatioenergia ja elektroniaffiniteetti
- Suolat ja liuokset

Tiistai 14.5:
Moduuli 6: Kemiallinen tasapaino
- Hyvin pitkälti mitä otsikossakin lukee
Moduuli 7: Protolyysireaktiot
- Hapot ja emäkset, pH
- Happo- ja emäsvakiot
- Puskuriliuokset

Keskiviikko 15.5:
Moduuli 8: Hapetus- ja pelkistysreaktiot
- Hapetusluvut
- Metallien jännitesarja
- Sähkökemia
Moduuli 9: Termokemia ja palamisreaktiot
- Entalpia ja lämmönsiirrot
- Palamisreaktiot
- Reaktioiden spontaanisuus

Torstai 16.5:
Moduuli 10: Isomeria
- Rakenneisomeerit
- Funktioisomeerit
Moduuli 11: Orgaanisen kemian reaktiot
- Hapetus- ja pelkistysreaktiot
- Substituutioreaktiot
- Additio- ja eliminaatioreaktiot
- Kondensaatio- ja hydrolyysireaktiot

Perjantai 17.5:
Simuloitu pääsykoe.

Maanantai 20.5:
- Kokeen läpikäynti
- Kertausta
- Vanhojen pääsykokeiden ratkomista

Fysiikka, luento 5

Pe 10.5
 • Harmoninen värähtely
 • Aaltoliikkeen peruskäsitteet
 • Aaltoliikkeen perusyhtälö
 • Interferenssi
 • Tasainen ympyräliike
 • Gravitaatio
Harjoitukset
Helpot: 1.21, 1.22, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8
Vaikeat: 4.5, +4.9a
Koti: 1.19, 1.26

keskiviikko 8. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 4

To 9.5.
 • Impulssi
 • Liikemäärä
 • Liikemäärän säilymislaki
 • Liike-energia
 • Gravitaation potentiaalienergia
Harjoitukset
Helpot: 1.63, 2.4, 2.5, 2.7, 2.14, 2.15
Vaikeat: 2.8, 2.18, 2.19, 2.21, 1.65
Koti: 1.60, 2.6

tiistai 7. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 3

Ke 8.5.
 • Newtonin lait
 • Statiikan tehtävän ratkaisumalli
Harjoitukset
Helpot: 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 1.48, 1.51
Vaikeat: 1.35, 1.36, 1.37, 1.52, 1.56
Kotitehtävät: 1.32, 1.46

maanantai 6. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 2

Ti 7.5.
 • Paineen tekemä työ
 • Lämpömäärä
 • Lämpökapasiteetti
 • Sulamislämpö
 • Höyrystymislämpö
 • Lämpöopin pääsäännöt
 • Kiertoprosessit
Tehtävät
Helpot: 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.43
Vaikeat: 3.36, 3.37, 3.41, 3.42, 3.44, 3.45
Koti: 3.23, 3.25

perjantai 3. toukokuuta 2019

Fysiikka, luento 1

Ma 6.5.

Kinematiikka
 • Paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
 • Tasainen liike
 • Tasaisesti muuttuva liike
Lämpö ja termodynamiikka
 • Paine
 • Arkhimedeen laki
 • Lämpölaajeneminen
 • Ideaalikaasun tilanyhtälö
Harjoitukset
Helpot: 1.7, 1.9, 1.10, 3.2, 3.5, 3.6, 3.13
Vaikeat: 1.8, 3.9, 3.19
Kotitehtävät: 3.3, 3.8

torstai 2. toukokuuta 2019

Fysiikan materiaalit 2019

Tervetuloa Tietopolin tehokurssille!

Tunnilla käsitellyt esimerkkitehtävät löytyvät fysiikan materiaaleista. Varsinainen oppimateriaali on fysiikan teoriakirja soveltuvin osin.

Esimerkkitehtäviin tehdään pieniä päivityksiä kurssin aikana.