maanantai 22. toukokuuta 2017

Kemia, luento 7

Viimeisen kemian luennon aiheena oli heterogeeninen tasapaino ja niukkaliukoiset suolat. Niihin liittyvissä laskuissa pyörivät erityisesti termit liukoisuustulo ja ionitulo. Liukoisuustulon suhteen on hyvä muistaa, että se lasketaan aina tasapainokonsentraatioiden avulla, ionitulossa konsentraatioiden ei tarvitse olla tasapainokonsentraatioita.

Muuten tehtävät ratkotaan kuten muutkin tasapainotila-tehtävät, eli alkutila-muutos-tasapainotila- kaaviota apuna käyttäen. Huomionarvoista on näissä heterogeenisissä tasapainolaskuissa kuitenkin myös se, että kiinteää faasia ei oteta liukoisuustulon tai ionitulon lausekkeissa huomioon. Nimittäjä jää näistä lausekkeista siis kokonaan pois.

Kirjassa aihetta käsitellään s. 183-188 ja siihen sopivia tehtäviä ovat esim:

250, 251, 252, 253, 254, 255, 259, 263, 264


Tänään käytiin myös läpi perjantaina pidetty simuloidun pääsykokeen ratkaisut.

Malliratkaisut kokeeseen, sekä tämän ja muiden luentojen diat löytyvät tuttuun tapaan Drivestä.

Fysiikka, luento 13

Ti 23.5.

 • Sinimuotoinen vaihtovirta
 • Virran ja jännitteen teholliset arvot
 • Vaihtovirtapiirin impedanssi
 • Ohminen vastus
 • Kondensaattorin kapasitanssi ja kapasitiivinen vastus
 • Induktiivinen vastus
 • RCL-piiri
 • Impedanssikolmio
 • Virran ja jännitteen vaihe-ero
 • Laajennettu Ohmin laki vaihtovirroille
 • Vaihtovirtapiirin teho
 • Vaihtovirtageneraattori
   
  Harjoitukset
  Perustehtävät: 7.23, 7.24, 7.25, 7.26
  Haastavat: 7.21, 7.22, 7.27, 7.28, 7.29

  Kurssin jälkeinen kotiharjoitus vanhoista valintakokeista:
  1) 1.2015
  2) 2.2015
  3) 3.2015
  4) 4.2015
  5) 2.2016
  6) 5.2014
  7) 6.2014
  Näitä tehtäviä ei tehty tehokurssilla, mutta yhdessä nämä muodostavat "vanhan valintakokeen" plus yksi ylimääräinen tehtävä. Kaksi viimeistä tehtävää ovat vuoden 2014 aineistotehtävät. Tehtävät löytyvät DIAn valintakoearkistosta.

perjantai 19. toukokuuta 2017

Fysiikka, luento 12

Ma 22.5.
 • Magneettivuo
 • Sähkömagneettinen induktio
 • Lenzin laki 
 • Käämiin indusoituva jännite
 • Itseinduktanssi
 • Keskinäisinduktanssi
 • Magneettikentän energia / käämin energia
Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 7.10, 7.11, 7.17, 7.18, 7.19
Haastavat: 7.12, 7.13, 7.14
Kotitehtävät: 7.8, 7.9

Matematiikan simuloidun pääsykokeen mallivastaukset

torstai 18. toukokuuta 2017

Kemia, luento 6

Tämän päivän luennon aiheena olivat happo-emäsreaktiot eli protolyysireaktiot ja pH-laskut. Käytiin läpi reaktiot vahvoille ja heikoille hapoille/emäksille, puskuriliuoksille, sekä niihin liittyvät pH-laskutekniikat. Kirjan kappaleet 13 ja 14 käsittelevät aihetta ja aihealueeseen sopivia tehtäviä ovat esim.:

270, 271, 272, 274, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 297, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 310.


Esimerkkitehtävinä luennolla käytiin yhteisesti läpi tehtävät 274 ja 282.
Tehtävien 291, 303 ja 306 malliratkaisuissa virheitä, eli älkää lannistuko, jos oma vastaus ei täsmää niihin :)

Kotiin:

t. 302, 305, 308 ja 250 (s.191). Lue lisäksi s. 183-183 heterogeenisistä tasapainoreaktioista. 

Huomenna pe 19.5. tosiaan simuloitu koe klo 12.15-15.15!
keskiviikko 17. toukokuuta 2017

Fysiikka, luento 11

Pe 19.5.

 • Magneettivuo
 • Liikkuvaan varaukseen kohdistuva voima
 • Virtajohtimeen kohdistuva voima
 • Johdinsilmukkaan kohdistuva momentti
 • Virtajohtimen magneettikenttä / Ampèren laki

Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 6.18, 6.21, 6.6
Kotitehtävät: 6.5, 6.7, 7.1

tiistai 16. toukokuuta 2017

Fysiikka, luento 10

Ke 17.5.
 • Virtalähteen malli
 • Sähköteho
 • Kirchhoffin lait
 • Diodi
Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 6.2, 6.3, 6.8, 6.11, 6.12, 6.13, 6.22
Haastavat: 6.9
Kotitehtävät: 6.4, 6.14, 6.15

Kemia, luennot 4 ja 5

Viime viikon perjantain luennon (nro 4) aiheena oli sähkökemia. Käsittelimme hapetus-pelkistysreaktioita ja niiden tasapainottamista. Kävimme läpi myös elektrolyysiin ja galvaaniseen kennoon liittyvää teoriaa ja laskuja. Kirjan kpl 7 käsittelee aihetta ja sieltä sopivia tehtäviä ovat esim:

t. 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130

(Kotiin lue kpl 12, t. 116,126,128,130, 242)


Tämän päivän luennolla (5) kävimme läpi kemiallisen tasapainon käsitettä, homogeenisia tasapainoreaktioita ja tasapainovakion laskemista. Kirjan kpl 12 käsittelee aihetta ja sieltä seuraavat tehtävät ovat hyviä:

t. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 256, 257, 260, 261, 262

Kotiin: Lue kpl 13-14 ja tee t. 257, 261, 271, 282

Luentokalvot tuttuun tapaan Drivessä (linkki sähköpostissa)


HUOM! Käydään heterogeeniset tasapainot reaktiot ja niihin liittyvät laskut erikseen aikataulusta poiketen vasta viimeisellä luennolla ma 22.5. Torstain luennon aiheena siis hapot ja emäkset, sekä pH-laskut (kpl 13-14)

Muistakaa myös simuloitu pääsykoe pe  19.5. klo 12.15-15.15perjantai 12. toukokuuta 2017

Fysiikka, luento 9

Ti 16.5.

 • Hiukkanen sähkökentässä
 • Kondensaattori ja kapasitanssi
 • Kondensaattorin energia
 • Kondensaattorit rinnan
 • Kondensaattorit sarjassa
 • Sähkövirta
 • Resistanssi ja Ohmin laki
 • Jännitelähteen malli

Harjoitukset
Perustehtävät: 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15
Haastavat: 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Kotitehtävät: 5.13, 5.14

Fysiikka, luento 8

Ma 15.5.
Sähköstatiikka
 • Sähkövaraus
 • Coulombin voima
 • Sähkökenttä
 • Coulombin kenttä
 • Homogeeninen sähkökenttä
 • Potentiaali ja jännite
Harjoitukset
Perustehtävät: 5.2, 5.4, 5.5, 4.27
Haastavat: 5.6, 5.7, 4.33, 4.34
Kotitehtävät: 5.3, 5.1

torstai 11. toukokuuta 2017

Fysiikka, luento 7


Pe 12.5. FY3
 • Polarisaatio ja Brewsterin kulma
 • Sädeoptiikan säännöt
 • Peilit
 • Linssit
 • Kuvausyhtälö


  Harjoitustehtävät
  Perustehtävät: 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19
  Haastavat: 4.29, 4.30, 4.32
  Kotitehtävät: 4.12, 4.21, 4.25

Fysiikka, luento 5

Ke 10.5.

 • Taajuus
 • Jaksonaika
 • Kulmataajuus
 • Harmoninen värähtelijä
 • Harmonisen värähtelijän energia
 • Aalto-opin perusyhtälö
 • Seisovat aallot

Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 2.15, 2.22, 2.24, 4.3, 4.4
Haastavat: 2.21, 2.25, 4.2
Kotitehtävät: 4.1, 2.23

Fysiikka, luento 6

To 11.5.
 • Intensiteetti
 • Palloaallon intensiteetti
 • Desibeli
 • Konstruktiivinen interferenssiehto
 • Destruktiivinen interferenssiehto
 • Youngin kaksoisrakokoe / diffraktio
 • Heijastuslaki
 • Taittumislaki ja taitekerroin
 • Kokonaisheijastus ja kokonaisheijastuksen rajakulma
Harjoitukset
Perustehtävät: 4.7, 4.8, 2.2, 2.4, 2.14, 4.11
Haastavat: 4.9, 4.10
Kotitehtävät: 4.6

keskiviikko 10. toukokuuta 2017

Kemia, luento 3

Keskiviikon luennon aiheena oli orgaaninen kemia. Kävimme läpi orgaaniset yhdisteryhmät ja niiden nimeämisen, erilaisia orgaanisia reaktiotyyppejä sekä isomerian muotoja.

Kirjan kpl 10 käsittelee aihetta hyvin.

Sopivia tehtäviä:

s. 145-153

t. 168, 171, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 193, 194, 198

Kotiin: t. 185, 188, 193, 194 sekä t. 107 s. 96. Lisäksi lue kpl 7 s. 83 alkaen.

Perjantain aiheena sähkökemia.

Luentokalvot löytyvät Google Driven kansiosta. Linkki lähetetty sähköpostiin.

maanantai 8. toukokuuta 2017

Kemia, luento 2

Toisella luennolla käsiteltiin reaktioyhtälöitä, niiden kirjoittamista, tasapainottamista ja niihin liittyviä laskuja. Lisäksi käytiin läpi lämpökemiaan liittyviä tehtäviä, sekä reaktionopeuden käsitettä.

Päätettiin myös simuloidun pääsykokeen ajankohta: pe 19.5. klo 12.15-15.15

Tärkeimpinä asioina:

- Reaktioyhtälön tasapainottaminen
- Stoikiometristen tehtävien ratkaiseminen
- Rajoittavan tekijän selvittäminen
- Reaktiolämmön eli reaktioentalpian käsite ja laskeminen

Aihe-alueeseen sopivia tehtäviä:

Abi s. 79-82

                      81, 82, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104
Abi s. 104-106

                      134,136, 138, 139, 141 143, 144, 146
Abi s. 112-115

                      149, 150, 153, 155, 161


Kotiin tehtävät 99,103,141,144 ja 155 sekä lue kpl 10.

Kemia, luento 1

Ensimmäisellä luennolla käytiin läpi kemiaan ja erityisesti kemian laskutehtäviin liittyviä peruskäsitteitä.

Tärkeimmät käsitteet:

- Ainemäärä n, yksikkö mol
- Moolimassa M,  yksikkö g/mol
- Tiheys ρ, yksikkö g/l, g/ml, mg/ml
- Ideaalikaasun tilanyhtälö
- Konsentraatio c, yksikkö mol/l tai M
- Pitoisuuden ilmoittaminen massa- tai tilavuusprosentteina m-%, V-%
- Liuosten laimennuslaskut
- Yhdisteen kaavat: suhdekaava ja molekyylikaava
 - Merkitsevät numerot kemian laskuissa

Sopivia tehtäviä:
Abi s. 79-82

                      75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 90, 91


Kotitehtäviksi t. 85, 90, 91 ja 82 sekä kpl 6,8 ja 9

Luentodiat täällä.


 
Matematiikka, luennot 7-10

Matematiikka, luennot 2-6

Matematiikka, luento 1

Käytiin luku 2 läpi.
Esiteltiin käytännön järjestely
Tärkeinä asioina:
 1. Kolmion kulmien summa on 180 astetta.
 2. Kolmioon liittyy kolme keskeistä tulosta: Pythagoraan lause, sinilause ja kosinilause. Huomaa, että Pythagoraan lause on kosinilauseen yksi erikoistapaus (alpha = 90 astetta)
 3. Jos kaksi kolmiota ovat yhteneviä, ne ovat täysin samanlaisia. Jos kaksi kolmiota ovat yhdenmuotoisia, niin silloin toinen on suurennos toisesta. Tästä seuraa, että toisen kolmion kahden sivun suhde on sama kuin toisen kolmion vastaavien.
 4. Ympyrä: Tästä on syytä tietää kaikki olennaiset luvun 2.2. alussa olevat kaavat.
 5. Pallo: Pallon tilavuus ja vaipan pinta-ala on syytä tietää.
 6. Luvusta esiteltiin lyhyesti muut avaruuskappaleet ja tasokuviot. Ne eivät ole kuitenkaan niin keskeisiä kuin ympyrä, pallo ja kolmio.
Tehtävät (kaikki luvusta 2):
Luennoilla: 8, 25
Harjoitustehtävät löytyvät oheisilta kalvoilta.
Kirjain tehtävän perässä kerto vaikeusasteen: H = Helppo, K = keskivaikea, V = vaikea ja E= erittäin vaikea.

perjantai 5. toukokuuta 2017

Fysiikka, luento 4

Ti 9.5.2017
 • Työ
 • Liike-energia
 • Gravitaation potentiaalienergia
 • Teho
 • Hyötysuhde
 • Mekaniikan energiaperiaate
Harjoitukset
Perustehtävät: 1.62, 2.1, 2.3, 2.7, 2.9
Haastavat: 1.65, 2.8, 2.18
Kotitehtävät: 2.5, 2.6

Fysiikka, luento 3

Ma 8.5.2017
 • Kalteva taso jatkuu, esimerkki 15
 • Noste
 • Liikemäärä
 • Impulssiperiaate
 • Liikemäärän säilymislaki

Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 1.38, 1.47, 1.49, 1.59, 1.63
Haastavat: 1.53, 1.54, 1.55
Kotitehtävät: 1.50, 1.58

torstai 4. toukokuuta 2017

Fysiikka, luento 2

Pe 5.5.2017

Dynamiikka

 • Jatkavuuden laki / Newtonin I laki
 • Dynamiikan peruslaki / Newtonin II laki
 • Voiman ja vastavoiman laki / Newtonin III laki
 • Dynamiikan tehtävän ratkaisumalli
 • Esimerkit 9 - 14, 16


Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 1.39, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46
Haastavat: 1.52, 1.56
Kotitehtävät: 1.40, 1.48

tiistai 2. toukokuuta 2017

Fysiikka, luento 1

To 4.5.2017
Tehokurssin ensimmäisen fysiikan luennon aiheet ja tehtävät. Tervetuloa kurssille!

 • paikka
 • siirtymä ja kuljettu matka
 • keskinopeus
 • hetkellinen nopeus eli nopeus (paikan derivaattana)
 • kaksiulotteinen liike, nopeus vektorisuureena ja nopeuden x- ja y-komponenttien laskeminen
 • kiihtyvyys (nopeuden derivaattana)
 • tasaisesti muuttuva suoraviivainen liike (nopeus ja paikka)
 • putoamisliike
Tässä on linkki pilveen, josta löytyy fysiikan jaettavat materiaalit.


Harjoitustehtävät
Perustehtävät: 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Kotitehtävät: 1.5